Weerbaar met beperking


Voor mensen met een beperking is het ook belangrijk om les te krijgen in weerbaarheid!

Mensen met een beperking lopen een verhoogd risico om grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik mee te
maken. Afhankelijkheid en machtsverschillen maken mensen kwetsbaar voor seksueel misbruik. En dat zijn nu juist omstandigheden waarin mensen met een beperking vaak verkeren.

Met mijn achtergrond als bewegingsagoog en docent in het aangepast sporten op het MBO vind ik het uitdagend om lessen passend voor specifieke doelgroepen te maken.

- Lessen kunnen individueel gegeven worden. In een ruimte op locatie, een gymzaal of in de buitenlucht.

- Er kan les gegeven worden in groepsvorm. Je kunt mij bijvoorbeeld uitnodigen bij de dagbesteding of op een woonvoorziening. 

- Lessen kunnen ook in cursusvorm worden aangeboden voor mensen met een beperking uit de omgeving. 

- Voor lessen in karate kun je mij ook benaderen.